Tåg resenärerPendlandet har fått arbetsmarknaden att växa, och det kollektiva pendlandet är bättre för miljön och plånboken än det klassiska bilpendlandet. Det ökande pendlandet beror på en några olika faktorer men bidrar också till efterfrågan på företagsbostäder.

Pendlandet till Stockholms stad har ökat och det beror till stor del på den pågående bostadsbristen. Till och med nyhetsbolaget BBC har kommenterat de långa bostadsköerna i Stockholm och sagt att staden för närvarande håller rekordet i väntetid det tar för att få sig en bostad i staden. Svårigheten med att få boende i hindrar inte att fest företag ändå ska etablera sig i huvudstaden. Karriär- och jobbmöjligheterna blir således större och många åker dessutom på längre uppdrag till systerföretag eller kunder i Stockholm på återkommande basis vilket också resulterar i ett visst pendlande.

Vad bidrar pendlandet till?

Det ökade pendlandet kan också bero på människors ovilja att bosätta sig i en storstad och längtan efter att bo på landsbygden samtidigt som man upprätthåller en karriär. Den ökade möjligheten till att arbeta hemifrån ibland eller på resan gör också att många inte behöver tillbringa lika många timmar på arbetsplatsen som förr. Pendlandet gör att Stockholm kan växa företagsmässigt vilket bidrar till välfärden, samtidigt som marknaden för yrkesbostäder efterfrågas alltmer när pendlandet blir för mycket. Marknaden för yrkesbostäder har således blivit bättre, trots att privatbostäder är svårare att få tag i. Detta för att man i regel kan hyra ut sin bostad för en mycket större peng till företag än om man hyr ut till en privatperson. Många som hyr ut sin bostad tar därför ett ganska saftigt överpris, men vill man ha bättre priser än vad många på marknaden kan erbjuda kan man hitta företagsbostäder hos Apartment.se.

Hög arbetslöshet skulle kunna lösas med pendlande

I Dagens Nyheter kan man läsa om att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tycker att det är oacceptabelt med att ungefär 50 procent är arbetslösa av utrikesfödda i kommuner som tar emot ett högt antal flyktingar. Hon ser däremot att pendlande till jobb skulle vara en viss lösning på problemen, eftersom andra orter kan ha en större andel med arbeten och möjligheter, trots att där inte kan erbjudas bostäder.

Positiva effekter av pendlandet:

  • Tillväxt för landet
  • Tillväxt för Stockholm
  • Lättare att få jobb om man kan tänka sig att pendla
  • Man kan arbeta på tåg/bussar
  • Kortare arbetsdagar
  • Miljövänligare med kollektiv pendling
  • Företag får tillgång till en bredd av kompetenser