I och med att konkurrensen ökar på de flesta marknader och inom de flesta branscher, är det idag inte ovanligt att företag satsar allt mer på marknadsföring. Att göra sig synlig och hörd är det allra viktigaste för att få en större kundbas. Att sedan möta, och helt av allt överträffa, kundernas förväntan så att de dels stannar kvar som kunder och dels sprider positiva ord om ert företag är otroligt viktigt. Den bästa marknadsföringen är den som går från en nöjd kunds mun till en potentiell blivande kunds öron.

Marknadsföring över gränserna

Att marknadsföra sitt företag online är ett av de bästa sätten att bli synliga för många. På bland annat Facebook ser man hur företagen marknadsför sig med hjälp av små annonser i högerspalten. Att marknadsföra sig i närliggande länder är också något som har blivit allt vanligare. Det är därför inte ovanligt att man på svenska hemsidor ser reklam på norska eller danska. Att resväskor nämns som kofferter i en internetreklam är alltså ett norskt företags sätt att bli igenkända även i Sverige.

Nackdelen med online marknadsföring är att man når ut till människor som kanske inte är ens naturliga kundkrets. Gör man till exempel reklam för babykläder vill man antagligen först och främst nå ut till småbarnsföräldrar eller människor i en ålder där små barn är aktuellt. Att ha sina annonser på sidor som Familjeliv eller i tidningar för föräldrar kommer därför med största säkerhet att generera fler affärer. Det positiva med att ha annonser på till exempel Facebook är däremot att man blir synlig och igenkänd av allt fler vilket i sin tur också kommer att bringa in affärer.

En kombination och dessa två sätt att marknadsföra sig är därför det allra bästa för att nå ut till så många kunder som möjligt.