Företagen har allt svårare att rekrytera på egen hand, man vet inte var man hittar den kompetens man behöver eller vet inte på vilken nivå man ska leta. Dessutom kostar en rekryteringsprocess företaget ofta mycket pengar. Samtidigt är det svårare för många att få jobb idag, trots hög utbildningsnivå.

Risken att man gör fel när man letar efter ny kompetens till företaget är stor, och många företag har idag svårigheter med detta, läs mer. Genom att anlita ett bemanningsföretag kan man spara värdefull tid samtidigt som man utforskar nya områden, man kan hitta den perfekta rekryten där man minns anar. Framtidens rekrytering kommer förmodligen inget alls skötas av företagen själva, utan helt och hållet av utomstående proffs inom området.

”Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde skall arbeta och vi ser till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen.” Källa: http://www.andara.se/sok-personal/rekrytera-personal/

ungdomsportalen.seStörre krav

Dagens arbetsmarknad sätter också större krav på den anställda, och inom exempelvis läraryrkets krävs det att man kan hantera mycket stora grupper under stress och press. I en artikel från SVT kan man läsa om en skola i Norrköping som varje månad ska ta emot ca 60 nyanlända elever. Detta ställer mycket stora krav på både lärare och rekryterare för skolan. Rektorer från skolor försöker hjälpas åt för att hitta lärare och sprida ordet, men en lösning skulle kunna vara att involvera rekryteringsföretag mer i processen samt hålla utbildningar för att stärka kompetensen bland vikarier och timanställda på skolor. Men även andra yrkesroller har kommit att utvecklas till något helt annat som gjort att arbetsgivarna inte vet var de ska leta efter kompetens, och de inte har kunskapen för att anställa rätt person. Till och med högutbildade har svårt att hitta jobb idag, enligt DN. Både arbetssökande och dem som behöver rekrytera går på knäna och det behövs en lösning som för dessa samman.