Att göra ens företag eller den verksamhet man arbetar inom så effektiv som möjligt är alltid en relevant fråga. Eftersom att ingenting är konstant inom ett företag eller dess omvärld så är dessutom effektiviteten något som alltid kan utvecklas och förbättras. Vad finns det då för möjliga vägar för att lyckas nå en högre grad av effektivitet?

Att utveckla företagens samarbeten så att de sker så friktionsfritt som möjligt är viktigt, och här finns det ofta mycket i verksamheten att förbättra. Tyvärr samarbetar man inte alltid så väl mellan olika arbetsgrupper, team och avdelningar som man borde. Ett sätt att bygga bort detta, med hjälp av tekniska system, är att ordna effektiva ekonomisystem. Effektiva ekonomisystem är ett sätt att med hjälp av teknisk utrustning kunna förbättra även de mänskliga relationerna på företaget.

Trots tekniska system, som att investera i olika typer av effektiva ekonomisystem, så handlar effektiviseringar till stor del om de mänskliga relationerna inom företaget och på vilka sätt företaget är uppbyggt. Hur de olika avdelningarna kommunicerar med varandra innan och efter viktiga beslut, och hur man för ny information vidare i organisationen är viktiga frågor att titta närmare på. I dessa frågor är de inte bara de tekniska systemen som bör få ett fokus i debatten, utan även hur man i verkligheten handlar inom organisationen vid olika händelser.