Vi har tidigare skrivit att det är mångas dröm att öppna eget, att få vara sin egen chef och slippa stå under någon annan, kunna bestämma över sin egen tid och så vidare. De som går i entreprenörstankar bör läsa på ett och annat, tips och råd finns det massa att få, inte minst inspiration. 

Inspiration på hur man kan ha sitt kontor och sin arbetsplats finns bland annat att få i en nyligen publicerad artikel i DN. Här får vi följa hur anställda på Nacka Kommun jobbar, nämligen flexibelt. De anställda bestämmer själva var och när de ska arbeta för att uppnå sin maximala kapacitet, något som i grunden handlar om hur man ser på människan, menar kommunchefen.

Det flexibla arbets- och aktivitetslandskapet

Nästan samtliga av de 600 anställda på Nacka Kommun jobbar idag flexibelt i ett så kallat flex- eller aktivitetsbaserat kontor. Detta är en trend som man kan se på fler ställen, på företag som på i organisationer. Bland annat Microsofts huvudkontor i Stockholm har gått i framkant när det gäller detta sätt att organisera arbetsplatsen på. Det sprider sig tydligen som en löpeld.

344817-once-upon-a-time (1)Det ska gå att jobba lite för sig själv men även att interagera med sina medarbetare, vissa gillar att helt enkelt kunna gå in i sig själva när de jobbar, andra behöver mer stimulans utifrån. Vi är ju olika som människor och hur vi fungerar varierar.  Ingen medarbetare har sin fasta plats utan hämtar dator och pärmar från sitt låsta skåp och tar den plats som de tycker sig gilla mest just den specifika dagen med den specifika arbetsuppgiften. Att kunna byt miljö är nog en frihet för vissa, särskilt för de som sitter ensamma på sitt tysta kontor dagarna i ända. Det kan nog kännas lite enformigt. Med etta arbetssätt kan man till exempel ta med sin dator ut och sätta sig på ett café och jobba, vissa jobbar mer hemma andra väljer kanske att sätta sig i en soffhörna eller mitt i smeten.

Nacka kommun säger att de har både sparat på kontorsyta och skapat en närhet mellan anställda på arbetsplatsen, kontaktytor som tidigare inte fanns. Dessutom verkar det som att sjukskrivningarna har minskat en hel del. Sedan gillar inte alla detta flexibla aktivitetslandskap, många är vanedjur som behöver boa in sig på en plats för trygghet och mindre stress, men det finns det också möjlighet till, i alla fall om man ser till att ta samma plats varje dag.