Att rapportera arbetstid och få rätt lön utbetald är något som är viktigt på alla arbetsplatser, men det kan vara krångligt och kräva mycket administrativ tid. I och med dagens teknik kan man som arbetsgivare förenkla processen avsevärt. En lösning är att använda sig av en app som läser av de anställdas positioner.

 

office-freelancer-computer-business-38604I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om problemen med lönerapportering för landstingets anställda i systemet Heroma. Lönekontoret är för högt belastat och revisorerna kritiserar systemet eftersom löner betalas ut felaktigt, och personal glömmer att stämpla in och ut. Detta har lett till att landstinget eventuellt kan ha förlorat en stor del pengar, eftersom kontroller av arbetstid, raster och frånvaro brister, och det har hänt att personer trots frånvaro fått full lön utbetald.

 

Från och med 2015 har det även kommit en ny lag gällande byggarbetare, som säger att alla byggföretag måste kunna ha koll på sina anställda via elektroniska system, skriver Ekonomit.se. Målet med lagen är att svartarbete ska minska inom branschen och att man ska kunna skapa korrekta data på ett sätt som är effektivt ekonomiskt. Något man använder sig av är då en så kallad personalliggare, vilket är en lista som visar vilka anställda som är aktiva i en lokal och inte. Förutom byggbranschen är det även ett måste för företag inom frisör-, restaurang- och tvätteribranschen att använda denna lista. Listan anger de anställdas för- och efternamn, personnummer och vilka arbetstider personen börjar och slutar.

 

Personalliggare via app

En ny tekniklösning som kommit upp på marknaden är Nuba. Nuba är en mobil stämpelklocka som håller koll på de anställda via deras position, för att förenkla tidrapporteringen och få korrekta löner utbetalda. Via Nuba kan chefen när som helst, i appen eller på webbsidan, få koll på att alla i teamet är på rätt plats. När det är dags att skicka faktura eller betala ut löner tar appen snabbt fram korrekta tidsunderlag, utan avrundningar och uppskattningar, vilket ger företaget större kontroll över kostnader och minskad administration.