Är det något som man lärt sig av de senaste årens finanskriser så är det att det är viktigt med riskhantering. Tänk om cheferna på Lehman Brothers eller Glitnir hade gått en risk management utbildning, då hade en hel del elände kunnat undvikas för många människor.

Men bara för att människor är medvetna om att det finns risker numera betyder det inte att vi kommer att klara oss ifrån dem. Världen förändras, tekniken utvecklas, och med dessa förändringar ändras även hotbilden mot olika verksamheter. Det räcker med att titta på hur terrorismen har förändrats under de senaste 100 åren för att inse detta.

Vad kan vi då förvänta oss under de kommande 100 åren? Det går inte att säga med säkerhet. Klart är hur som helst att den ökade digitaliseringen kommer att göra människor och verksamheter mer sårbara för olika former av cyberattacker. En annan faktor är risken för en klimathöjning, som förutom på många andra områden även kommer att få ekonomiska följder. Det här är egentligen bara spekulationer – vem hade kunnat förutse smartphones och al-Qaida för 100 år sedan? Poängen är att det krävs löpande analyser för att kunna uttala sig om någontings framtida konsekvenser. För att hålla sig à jour med hotbilden och vilka risker som kan uppstå bör man gå en utbildning i risk management.