Att vara egen företagare är helt klart en bra satsning för näringslivets utveckling i Sverige. Ju fler företag som går bra desto bättre och starkare ekonomi, men alla är långt ifrån tillräckligt sympatiska och pedagogiska för att vara chef. De flesta som har en bra affärsidé är inte naturliga chefer utan helt enkelt en person som sitter på många bra idéer.

anställda som tjuter av glädjeDärför kan man gå två vägar för att bli en bra företagare. Den ena där man tar hjälp från ett kunnigt håll och det andra där man lär sig att bli en bra och rättvis chef, man måste dock tidigt bestämma sig för vilken väg man vill gå. Detta för att inte skapa onödiga konflikter på den nya arbetsplatsen. Gör en kommunikationsplan och personalhandbok direkt företaget ska anställa folk, så blir det enklare att ha riktlinjer som alla få följa. Sedan är det självklart inget som är skrivet i sten när det handlar om personalfrågor, ibland måste man ta personen individuellt för att lösa vissa arbetssituationer. Enkla steg man kan gå för att skapa välvilja i ett tidigt stadium är att köpa julklapp företag och dela ut.

Enkla knep för personalhantering

Det finns flera sätt att hantera personal, men sedan finns det fel sätt att göra det på och rätt sätt. Alla arbetsplatser är självfallet individuella och i det ligger det att man får känna efter hur man kan anpassa situationen. En bra tumregel för all kommunikation och som inte går att trycka på tillräckligt är att beröm ger man offentligt och kritik i enrum.  Är det så att någonting inte fungerar så är det helt klart bra att förmedla detta som chef och inte låta det rinna ut i sanden. Det är dock viktigt att ni inte sysslar med kollektiv bestraffning på företaget, utan tar personerna för viktiga individer. Dessutom är det alltid bra att satsa mot större bonusar och är det så att julklappen finns kvar men att det blir lite större bonusar också så är det alltid en positiv belöning. Dock har det visat sig att feedback ibland är mer uppskattat än pengagåvor.