När man har en tillfällig brist på pengar, säg dagarna innan löning, då kan det vara en bra idé att ta ett snabbt lån, från till exempel Smslånonline.se. Men ska man däremot köpa bostad, ja, då är det ett bolån man ska ta. Om detta och det kommande amorteringskravet skriver vi om idag.

analysI en artikel från igår i Dagens Industri kan vi läsa om hur Bankföreningen nu vill stoppa amorteringskrav på gamla lån. De uppmanar Finansinspektionen att tänka om och ändra utformningen i amorteringskravet, som tidigare godtogs av riksdagen. Huvudregeln är att kravet på amortering endast ska omfatta nya bolån, men det finns undantag som gör att äldre låntagare kan beröras av kravet. Detta till exempel om man redan har ett lån och tar ett tilläggslån. Om man till exempel bor i villa och värmepumpen går sönder och man måste ta ett tilläggslån på 200 000 kronor. Bankföreningen har nu tagit fram ett förslag på hur tilläggslån skulle kunna hanteras, något som de hoppas kommer antas.

Amorteringskravets tidslinje och innehåll

Finansinspektionens hemsida kan vi läsa om hur tidsplanen ser ut för amorteringskravet. Bland annat förväntas FI:s styrelse besluta om att skicka förslag på föreskrifter med de detaljerade reglerna för amorteringskravet till regeringen. Sedan, den 1 maj förväntas den nya lagen att gälla, varpå regeringen kan ge FI ett medgivande om att utfärda de nya föreskrifterna. Redan den 1 juni förväntas föreskrifterna om amorteringskravet börja gälla för nya bolånetagare.

En sak som man bör veta angående just amorteringskravet är att om man blir långtidssjuk eller arbetslös kan bankerna faktiskt göra tillfälliga undantag från betalningskravet. Nyproducerade bostäder omfattas heller inte av kravet, under hela fem år. En hel del kommer nog passa på att ta lån innan reglerna träder i kraft. Reglerna har dessutom kommit till för att minska hushållens skuldsättning. Frågan är hur marknaden kommer att förändras av kravet.