I en företagsvärlds som blir allt mer global och där tidigare fysiska gränser ständigt verkar suddas ut, förändras också de krav som ställs på de anställda. Vad som inte utvecklas lika snabbt som de teknologiska förutsättningarna är de kunskaper som vi människor själva besitter. Språket mellan de olika marknaderna i världen kan exempelvis än idag vara ett hinder. Visst finns det översättningsverktyg, men språk är så pass komplexa att de än i dag bara är kunniga människor som kan uppfatta alla dess nyanser. I affärsvärlden finns det därför ofta anledningar och behov av att anlita en översättningsbyrå, som kan sin sak. I vilka situationer kan man då behöva kommunicera på ett sådant sätt att det finns ett behov av att anlita en översättningsbyrå?

När företag blir allt mer globala växer troligt kundkretsen och man börjar gradvis att rikta in sig på kunder som tillhör främmande marknader än sin hemmamarknad. I dessa fall behöver man givetvis anpassa sin produkt eller sin tjänst så att den till fullo kommer att nå fram på de språk som ens kunder pratar. Det kan handla om anpassad produktinformation på förpackningen eller på företagets hemsida.  På så sätt ökar chanserna, att man med hjälp av en översättningsbyrå då kompetensen inte finns inom företaget, ska kunna komma in och lyckas ta sig fram på andra marknader som man inte har varit på tidigare.