Entreprenörssidan domineras av det manliga könet. Och det finns många bakomliggande faktorer till att det är just så. Vad regeringen nu vill satsa på är att försöka få allt fler kvinnor att följa sina drömmar och starta eget.

Två starka faktorer avskräcker kvinnor från att ta klivet ut:

  • Föräldraledighet
  • Rädslan för misslyckande

Föräldraledighet

En stor och angörande sak som kvinnor måste bestämma sig för är barnledighet. Genom att vara egenföretagare kan det vara knepigt med föräldraledighet samt att vara hemma och vabba. Något som får många kvinnor att välja hålla fast vid en vanlig anställning. Att ha en partner med fast anställning kan öka tryggheten och låta denne stanna hemma. Enligt toppmötet Northen future forum i Stockholm var en av punkterna fler kvinnliga entreprenörer, och att öka detta antal genom att möjliggöra föräldraledighet.

Rädslan för att misslyckas

Män är mer riskbenägna och med det vågar chansa för att se om de lyckas. Genom att öka individuella försäkringar skapas större trygghet och kan förhoppningsvis öppna upp fler dörrar åt kvinnor. Kanske är kvinnor även starkare bundna av Jantelagens ”tro inte att du är något” och väljer därför att skjuta bort sina drömmar.

Så, genom föräldraledighet samt ett förändrat socialförsäkringssystem ska klyftan då färre än en av tre företagare är kvinnor minska. Att börja leta lediga lokaler Göteborg kan vara ett steg i rätt riktning för att känna att man kommer närmare drömmen.