Enligt de lagar som gäller i Sverige går det att öppna ytterligare två casinon. I dagsläget finns det casinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Sundsvall. Frågan är nu om det ska bli några fler, och var i så fall.

Skellefteå

En stad där man i kommunfullmäktige diskuterat att öppna ett internationellt casino är Skellefteå. Moderaterna i kommunen menar att det skulle ge arbetstillfällen, större skatteintäkter och locka fler turister till staden i Västerbotten. Frågan är dock omstridd, och splittrar bl.a. vänsterpartiet, där vissa hävdar att det skulle kunna öka spelberoendet, och alltså vara ett hot mot folkhälsan. Till slut röstades frågan igenom. I kommunfullmäktige röstade 33 ledamöter för att man skulle ansöka om att få öppna ett casino, 20 röstade nej, elva ledamöter avstod från att rösta och två var inte där.

Andra ställen

Skellefteå ligger bra till för ett casino, om man betänker den geografiska spridningen av internationella casinon över landet. Andra städer i den norra halvan av Norrland som skulle kunna komma ifråga av denna anledning är Umeå och Piteå. Men det finns ju plats för ytterligare ett casino, var ska det ligga?

I USA finns flera lyckade exempel på hur indianstammar fått driva casinon på sina territorier, och därmed kunnat driva in pengar. Kanske skulle något liknande kunna vara aktuellt för samerna, som är en utsatt grupp. Då vore kanske Lappland ett bra alternativ, som skulle kunna locka en ny typ av turister till denna del av Sverige. Vill man kunna betjäna även norra Finland är Haparanda också ett bra alternativ. Slutligen finns ju, i en helt annan del av Sverige, Visby. Där har också Svenska Spel sitt huvudkontor, vilket gör att de kan kontrollera verksamheten på casinot ordentligt. Ett ytterligare argument för ett casino i Visby vore att det skulle innebära en jämn geografisk fördelning, om man bygger ett i Skellefteå, Piteå eller någonstans i Lappland.