Det kan för många uppfattas som onödigt att sätta sig in i privatekonomin och hur denna fungerar. Det är därför viktigt att först och främst förstå hur allt hör ihop för att man ska förstå bankvärlden bättre. Inom allt företagande har man en nära kontakt med just bankväsendet och i den är en naturlig del just privatekonomi, främst när det handlar om lån. När man ser till finanskrisen så har man bland annat kunnat se kopplingen mellan hushållens skulder och raset inom bankerna. Detta kunde man tyvärr inte förutspå då tidigare skolor inte ens räknade med banker som en viktig del i världens ekonomi.

hus som ska säljas

Att ekonomi är en komplex historia vet de flesta och de som jobbar inom banken och ständigt räknar på sina kalkyler är väl medvetna om vad som utgör en världsekonomi. Trots detta så missades hela finanskrisen av alla utom några enstaka ekonomer. Den gemensamma nämnaren är densamma och handlar om att banker inte räknades med i kalkylerna för världens ekonomi då de faktiskt inte genererar pengar. Detta vart det dock ändring på och med att hushållens skuldberg växte, desto skakigare började fonderna och aktierna att bli. Ju fler lån som beviljades desto mer började grunden i finansvärlden att skaka. När finanskrisen var ett faktum så var det personernas privatekonomi som vart synbart påverkade, likaså företagare och liknande, medan bankerna klarade sig ganska bra. Det enda de behövde göra var att samla in och strypa beviljandet av lån. Vilket satte personer med lån i trubbel.

Lösningarna ser olika ut

Medan en del hamnade i sådan svår knipa rent ekonomiskt så fortsatte livet för andra. När det dock var dags att skapa ett liv tillsammans med sin partner, kanske köpa hus eller något annat som man tänkt på länge så upptäckte man att det i stort sätt var omöjligt att få lån, trots sina goda referenser. Företag som http://www.loanit.se kunde uppstå och bistå paren med finansiell hjälp, det kanske inte var några miljoner men tillräckligt för att ekonomin skulle gå runt. Fördelen med dessa lån var:

  • Lånetagaren kan se den direkta summan som skulle betalas tillbaka istället för en diffus siffra om räntor, rörliga, effektiva och så vidare.
  • Alla förtjänar att få hjälp även utan helt galna räntevillkor och depositionskostnader. Att kunna ta ett lån är ett privilegium, dock är det också ett ansvar som kommer med att ta och betala tillbaka ett lån.
  • Handel gynnar ekonomin och kan vi hålla det igång så är det alltid bra!

För andra handlar det om att man äger hus som sedan får för höga räntor och därav minskar möjligheten att betala tillbaka summan. Hur man gör då är att lösgöra sig från den som är belånat som i många fall var huset. Därför sjönk priserna avsevärt på husen under finanskrisen, men ingen tordes eller ville ta så stora lån ändå. Endast de som redan hade pengar kunde göra en affär av finanskrisen. Hur belåningen ser ut idag går att läsa i di.se och det kan vara värt för många inom företaget, finansvärlden och även privatpersoner att hålla koll på hushållens ekonomi.