Allt eftersom datorn och telefonen ersätter kontorsmaterialets uppsättning och funktioner, har vi då sett allt mindre utav de klassiska material såsom hålslagare, tejp, pärmar och liknande? Har dessa saker totalt spelat ut sin roll eller finns det lägen då det faktiskt kan finnas praktisk nytta överlägset den hantering som kan skötas vid arbetsdatorn.

Traditionellt sett har ju behovet av mängdlagring i pärmar alltid varit ett naturligt inslag på ett kontor, så även i idag, i alla fall i verksamheter där stort behov finns att lagra signerade dokument. I andra fall där då det handlar om ren dokumentation förvaras detta oftast för god läsbarhets skull, även då en dator hade skött lagringen på ett fullgott sätt. En annan klassiker får tillskrivas post-it lapparna, detta fenomen som slog stort när det introducerades 1980, och än idag fyller en mycket nyttig funktion med sin alarmerande färg, där man på enkelt sätt överskådar kommande och pågående aktiviteter.

Ett stort antal företag inriktar fortfarande sin affärsidé att sälja diverse nyttiga produkter för det moderna kontoret via webben. Detta talar för att den även i framtiden finns ett behov av kontorsmaterial och att detta även kommer vara ett naturligt inslag på kontoret även en bra bit framöver.

Så det bästa tipset är nog att även i fortsättningen hålla koll på vilka pärmar och papper som du behöver köpa in, då din nya medarbetare kanske inte är den personen som gått över och blivit helt digitaliserad ännu och kanske fortfarande har behov av det där gamla materialet som du planerat att kasta.